Turvallisuus edellä myös pilvessä

Maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvavaksi sähköpostin käyttöalustaksi näyttää muodostuneen Microsoftin Office 365 palvelu. Sähköpostiuhat kuitenkin pysyvät 100 prosenttisesti ja koskettavat kaikkia organisaatioita, käytettiinpä viestialustana sitten pilveä, omaa palvelinta tai hybridiympäristöä.

Kyberturvallisuuskeskus on nimennyt keskeisimmiksi sähköpostikäytön turvallisuusuhkiksi kiristyshaittaohjelmat ja erilaiset ”toimitusjohtajahuijaukset” eli spear phishing hyökkäykset. Ne kohdistuvat usein loppukäyttäjiin eli ihmisiin ja heidän toimintaansa.

Ihminen on ja näyttää pysyvän turvaketjun heikoimpana lenkkinä. IT ylläpidolla on hyvä olla varasuunnitelma sähköpostiviestinnän häiriötilanteisiin, koska yrityksen toiminta ja tuottavuus on varmistettava kaikissa tilanteissa varsinkin, jos niihin itse voi valinnoillaan vaikuttaa.

Ylläpidon ja koko organisaation kannalta merkityksellistä on, että viestintää suojataan riippumattomalla ratkaisulla joka lisäturvan lisäksi varmistaa tietojen eheyden, saatavuuden ja käytettävyyden. Lisää »

 

D-Fence eSec Cloud

D-Fence turvaa myös sähköpostin pilvikäytön: se tuo lisäturvaa uhkia vastaan ja varmistaa viestien turvallisen vastaanoton myös verkon/pilven häiriötilanteissa.

D-Fence turvaa pilven:

• Lisäturvaa kehittyneitä uhkia vastaan ”Sähköpostin turvalukko”

• Jatkuvuuden varmistus häiriötilanteissa toiminnan ja tuottavuuden mahdollistamiseksi

S.T.A. sähköpostijärjestelmän säännöllinen turvatarkistus

• Migraatioturva mahdollistaa turvallisemman muutosten hallinnan (esim. Exchange – Office 365 muutokset)

 

Pilven tietoturva otetaan edistyneesti haltuun liittämällä siihen D-Fence eSec Cloud turvapalvelu. Lisäturvan hankkiminen on perusteltua tapauksissa, jossa sähköpostiviestintä muodostaa organisaation liiketoiminnan kannalta kriittisen prosessin.