FINCSC - Kyberturvallisuussertifikaatti

D-Fence Oy:lle myönnettiin FINCSC - kyberturvallisuussertifikaatti.

FINCSC -kyberturvallisuussertifikaatti on yrityksille ja yhteisöille luotu sertifiointijärjestelmä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen.

Se soveltuu käytettäväksi organisaatioille niiden tyyppistä, koosta tai toimialasta riippumatta.

Järjestelmän käytöllä varmistutaan organisaatioiden kyvystä huolehtia tietoturvasta ja tietosuojasta sekä taata toimivat ja luotettavat palvelut kumppaneille ja asiakkaille.

Sertifikaatti on kirjallinen osoitus kyberturvallisuuden huomioon ottamisesta liiketoiminnassa.