Tietosuojavaatimukset haltuun helposti

EU tietosuoja-asetus astuu voimaan 94:n päivän päästä, 25.05.2018. Muutos aiheuttaa toimenpiteitä käytännössä kaikille organisaatioille, koosta riippumatta.

Hyvä tiivistelmä asiasta löytyy tietosuojavaltuutetun sivuilta:

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

Easy GDPR

Olemme muutoksen vaatimuksia silmälläpitäen tuottaneet palvelun, jolla asetuksen mukanaan tuomat velvoitteet on helppo nyt ottaa haltuun. Lisää: https://www.d-fence.fi/easygdpr

Keväisin terveisin,

D-Fence Oy